ΛΗΜΜΑΤΑ (ΝΕΑ| ΟΛΑ)| ΚΑΡΠΑΘΟΠΑΙΔΕΙΑ

karpathiantree.com (Γενεαλογικό Δένδρο Καρπάθου), Νίκου Γ. Αντιμησιάρη

Το Καρπαθιακό Γενεαλογικό Δένδρο βρίσκεται στον κόμβο http://www.karpathiantree.com. Περιέχει πάνω από 20000 άτομα που σχετίζονται με την Κάρπαθο, και διαχειρίζεται από τον Νίκο Γ. Αντιμησιάρη [1].

Για ευκολία πρόσβασης, ο κόμβος είναι προσπελάσιμος και ώς http://tree.karpathos.net.

  • [1] www.karpathiantree.com, 2/5/2006

  • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΣΧΟΛΙΑ Copyright Apella Nota, 2004-2008, All Rights Reserved. Πνευματικά Δικαιώματα