ΛΗΜΜΑΤΑ (ΝΕΑ| ΟΛΑ)| ΚΑΡΠΑΘΟΠΑΙΔΕΙΑ

Καρπαθοπαίδεια: Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της «Καρπαθοπαίδειας» (δηλ. σελίδες κάτω από τα: http://kpedia.karpathos.net και http://www.karpathos.net/kpedia) ανήκους στους συγγραφείς τους που τα υπογράφουν.

Τα πνευματικά δικαιώματα της συγκεκριμένης παραγωγής (δηλ. της Εγκυκλοπαίδειας της Καρπάθου, όπως εμφανίζεται στο διαδικτυακό κόμβο http://kpedia.karpathos.net και http://www.karpathos.net/kpedia) ανήκουν στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Apella Nota» που ευθύνεται για την μορφοποίηση, λειτουργία και διαχείριση του περιεχομένου.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρων λημμάτων και φωτογραφιών, δίχως την έγγραφη άδεια από το διαχειριστή της (Apella Nota). Επικοινωνήστε μαζί μας με συμπληρώνοντας την φόρμα.

Πέρα από την έγγραφη άδεια, προυπόθεση αναδημοσίευσης αποτελεί η αναφορά στην «Καρπαθοπαίδεια», τον αριθμό λήμματος, χρόνο, και όνομα συγγραφέα και διεύθυνση δικτυακού κόμβου. Ακολουθεί παράδειγμα αναδημοσίευσης και υπόδειγμα αναφοράς στην αγκύλη:

Η κύρια εκδοχή σχετικά με την προελληνική ονομασία της Καρπάθου είναι το "κάρπαθον" φυτό συγγενές με το λινάρι [2]. Κατά άλλη εκδοχή από "τινά Τιτάναν Καρπόν" ή απο το ουσιαστικό "καρπός" (φρούτο). Στους ευρωπαϊκούς χαρτογράφους του όψιμου μεσαίωνα αναφέρται ως "Scarpanthos" (το αρχικό S σχετίζεται με τη πρόθεση εις). Στον Ομηρο αναφέρεται ως "Κράπαθος". .... [«Καρπαθοπαίδεια», http://kpedia.karpathos.net, λήμμα 1, 26/4/2006, Μ. Τσαγγάρης].


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΣΧΟΛΙΑ Copyright Apella Nota, 2004-2008, All Rights Reserved. Πνευματικά Δικαιώματα