ΛΗΜΜΑΤΑ (ΝΕΑ| ΟΛΑ)| ΚΑΡΠΑΘΟΠΑΙΔΕΙΑ

Καρπαθοπαίδεια: Πρότυπη Εγκυκλοπαίδεια της Καρπάθου στο Διαδίκτυο

Την Κυριακή 26/3/2006, καταληκτική ημερομηνία του Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, ανακοίνώθηκαν τα εγκαίνια της «Καρπαθοπαίδειας». Όπως εξήγησε στην εισήγησή του ο Μανόλης Μ. Τσαγγάρης, πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Απελλα Νότα», με στόχο τη δημιουργία της πρώτης ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας της Καρπάθου στο διαδίκτυο.

Οργανωτικά η προσπάθεια βασίζεται σε ανοικτή ομάδα σύνταξης, υπεύθυνης για την εποπτεία της ύλης, που υποβάλλουν συγγραφείς και επεξεργάζονται οι επιμελητές. Ταυτόχρονα επιστημονικοί σύμβουλοι γνωματεύουν ως προς το περιεχόμενο της «Καρπαθοπαίδειας» και συμβάλουν στην επιστημονική της αρτιότητα. Βασικό χαρακτηριστικό της προσπάθειας είναι η τεκμηριωμένη παράθεση πληροφοριών για την τέχνη, την ιστορία, τον πολιτισμό και την παράδοση της Καρπάθου και Κάσου. Πολυμέσα (ηχογραφήματα, εικόνες, και video) εμπλουτίζουν το περιεχόμενο, ενώ οι αναγνώστες μπορούν να διαβάζουν το κάθε λήμμα στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά και να καταθέτουν την άποψη τους αν το επιθυμούν. Τέλος ο εισηγητής προσκάλεσε όλους όσους κάλεσε στο συνέδριο να συμμετάσχουν με όποιο τρόπο μπορούν στην Παγκαρπαθιακή αυτήν προσπάθεια.

Πρώτο λήμμα της Καρπαθοπαίδειας η προέλευση της ονομασίας της Καρπάθου, που θα σας ξαφνιάσει! Περισότερα στο kpedia.karpathos.net

Άπελλα Νότα (www.karpathos.net/an)
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία
για την καταγραφή και τη προβολή του Πολιτισμού της Καρπάθου


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ΣΧΟΛΙΑ Copyright Apella Nota, 2004-2008, All Rights Reserved. Πνευματικά Δικαιώματα